Ziedojumi | jaunā Paaudze Rīga

Ievadiet visu nepieciešamo informāciju, lai veiksmīgi veiktu ziedojumu.

Ziedošanas noteikumi


Mēs garantējam jūsu katres datu anonimitāti un datu neizplatīšanu, citām personām.

Es vēlos atbalstīt kustību "Jaunā paaudze ", ar brīvprātīgiem ziedojumiem.

Noteikumi naudas atgriešanai

Pēc ziedojuma veikšanas, naudas līdzekļu atgriešanas gadījumā, naudu var saņemt tikai uz to karti no kuras tika veikts maksājums.

Naudas līdzekļu atgriešanai, kuri tika kļūdaini pārskaitīti, kā labprātīgais ziedojums uz "Jaunā Paaudze" kontu, jums ir nepieciešams griesties ar rakstisku iesniegumu 2. nedēļu laikā no moksājuma brīža.
Iesniegumā jānorāda:

1 . vārds, uzvārds
2 . kontaktinformācija (tālruņa numurs , e-pasta adrese , pasta adrese )
3 . personu apliecinoša dokumenta dati
4 . bankas rekvizīti, tiešāk:
o bankas nosaukums,
o bankas atrašanās adresse,
o bankas SWIFT,
o konta numurs,
• iesnieguma sastādīšanas datums; parakstu


Iesniegumam jābūt rakstītam ar roku, parakstītam un nodotam baznīcas offisā vai nosūtītam uz e-pastu. Iesnieguma pielikumā jāiekļauj dokumenta kopija, kas apliecina jūsu personību, proti, tās galvenās lapas, kurās ir uzrādīts, piemēram : vārds un uzvārds, dokumenta sērija un nummurs, dokumenta izdošanas datums, paraksts.

E-pasta adresse :
newgenerationriga@inbox.lv

UZMANĪBU!

• Naudas atgriešana būs iespējama tikai tad, ja visa informācija, kas norādīta iesniegumā, sakritīs ar datiem kuri tika ievadīti naudas pārskaitīšanas brīdī.

• Lūdzam Jūs pievērst savu uzmanību, naudas līdzekļu pārskaitīšanas komisija sastāda 10% no atgriežamās naudas summas, neskaitot bankas komisiju par pārskaitījumu. Naudas pārskaitījums var aizņemt dažas dienas.